Bảng giá sản phẩm

Công ty cổ phần Profomilk trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá bán lẻ khuyến nghị các sản phẩm của chúng tôi:

 

STT Tên sản phẩm Quy cách ĐVT Giá bán lẻ khuyến nghị
1 Biomil plus 1 400g lon              294.000
2 Biomil plus 1 800g lon              577.000
3 Biomil plus 2 400g lon              291.000
4 Biomil plus 2 800g lon              566.000
5 Biomil plus 3 400g lon              283.000
6 Biomil plus 3 800g lon              548.000


X